Wil je de stap zetten en aan de slag voor je gezondheid onder begeleiding van mij?!

  • Groente_meer_is_echt_beter

Darmherstel, een basis voor goede gezondheid

Bacteriële kolonisatie van de dunne darm (SIBO)

SIBO staat voor Small Intestinal Bacterial Overgrowth; een bacterie-overgroei in de dunne darm ook wel dysbiose van de dunne darm. In de dunne darm horen normaal gesproken niet veel (soorten) bacterien aanwezig te zijn. In de dunne darm wordt je het eten verteert normaal gezien.

Op zich is goed vereteren al ingewikkeld genoeg, als daarbij ook nog een teveel aan bacteriën aanwezig zijn die daar niet horen in de dunne darm, verstoren zij het verteringsproces. Dit leid tot klachten. En soms zelfs echt pittige klachten.

 

Een oorzaak kan zijn dat de pH niet optimaal is in dat deel van het darmkanaal. Bepaalde bacterien gedijen namelijk alleen waar de pH voor ze geschikt is. Als te zuur of te basisch dan zitten ze daar liever niet. Wordt vervolgd.

Tags: gezondheid,, buikpijn,, allergie,, intolerantie,, darmen, opgezette buik, prikkelbare darm, wisselende ontlasting, opgeblazen buik

Afdrukken E-mailadres