Praktijk voor Orthomoleculaire Natuurgeneeskundige Therapie & Quantum coaching

Pakketprijzen tot 1 juli 2023

Pakketprijzen tot 1 juli 2023

Begeleiding Anti-pathogenen- en/of Darm-herstelplan

Begeleiding van het Anti-pathogenenplan en/of Darm-herstelplan kan worden gevolgd in losse consulten, per consult af te rekenen.
Ook is het mogelijk een korting te krijgen bij afname van een reeks van 7 consulten plus begrijpelijk maken van fecesonderzoek en persoonlijk plan van aanpak; waarvan inclusief 2 uitgebreide consulten, 3 normale en 2 korte voor de prijs van losse prijzen € 633,50 voor € 580,-.
Bij betaling vooraf en binnen een half jaar te besteden van af start van het plan, zodat de effectiviteit van het protocol gewaarborgd wordt.

 

Begeleiding Schildklier-herstelplan

Begeleiding van het Schildklier-herstelplan kan worden gevolgd in losse consulten, per consult af te rekenen. Ook is het mogelijk een korting te krijgen bij afname van een reeks van 6 consulten, waarvan er 2 uitgebreide consulten, 2 normale en 2 korte voor de prijs van normaal € 454,- voor € 415,-. Bij betaling vooraf en binnen een half jaar te besteden van af start van het plan, zodat de effectiviteit van het protocol gewaarborgd wordt.

Aanvullende consulten of Quantum Healing sessies worden per keer afgerekend.

 

Kosten Fecesonderzoek Darm

Micro-ecologie basis screening (Spijsvertering, pH, resident en transiënt darmbioom, mycologie en virulente factoren darmbioom (kwalitatief)), incl. uitgebreid begeleidend consult en rapport met nadere uitleg van de uitslag en het plan van aanpak: €295,-.

Basisscreening darm (Spijsvertering, pH, resident en transiënt darmbioom, mycologie, virulente factoren darmbioom, secretorisch IgA, bèta-defensine 2, alfa-1-antitrypsine, EPX, zonuline, kwalitatieve bepaling; calprotectine, lactoferrine, hemoglobine, transferrine), incl. uitgebreid begeleidend consult en rapport met nadere uitleg van de uitslag en het plan van aanpak: €450,-.

Eventuele losse aanvullende onderzoeken worden in overleg bepaald aan de hand van de eerste screening. Uitgebreider onderzoek is ook mogelijk, dan wordt de prijs voor u vooraf berekend en vooraf besproken. 

Korting hertest

Wil je weten of al je inspanningen en aanpassingen afdoende zijn geweest, dan kun je opnieuw een fecestest laten doen. Ik adviseer dat tussen de 5 en 6 maand na de start Anti-pathogenen plan en Darmherstelprogramma te doen om te zien of het darm(bioom) zich goed hersteld heeft.

Op een hertest na behandeling binnen 6 maanden wordt door het lab een korting van 20% aangeboden. Voorwaarde hiervoor is dat u op het onderzoeksformulier aangeeft dat het om een hertest gaat en het onderzoeksnummer invult.

Let op de labkosten zijn  10% gestegen per 1 april 2023. 

 

Kosten onderzoek Schildklier (serum)

Schildklierprogramma (TSH, fT3 (vrij), fT4 (vrij) ) incl. begeleidend consult met nadere uitleg van de uitslag en het plan van aanpak: € 195,-*.

Schildklierantistoffen (Anti-TPO, anti-Tg, TSH-receptor) incl. uitgebreid begeleidend consult en rapport met nadere uitleg van de uitslag en het plan van aanpak: € 305,-*.

Schildklierprogramma plus (fT3, fT4, TSH, Anti-TPO, Anti-Tg)  incl. uitgebreid begeleidend consult en rapport met nadere uitleg van de uitslag en het plan van aanpak: € 455,-*.

 

Eventuele losse aanvullende onderzoeken worden in overleg bepaald aan de hand van de intake of na een eerste screening. Uitgebreider onderzoek is mogelijk, dan wordt de prijs voor u vooraf berekend en vooraf besproken.

Als schildkliermedicatie gebruikt bij aanvang van het Schildklier-herstelprogramma, dan raad ik je uitdrukkelijk aan om je waarden regelmatig te laten monitoren bij je (huis)arts om de medicatie waar nodig bij te stellen.

*Bloed voor deze test kan worden afgenomen bij een prikpoli in de buurt. Het priktarief dient u rechtstreeks te betalen aan de prikdienst of het wordt door de prikdienst in rekening gebracht bij u zorgverzekeraar. Let op de labkosten zijn + 10% per 1 april 2023.

Korting hertest

Wil je weten of al je inspanningen en aanpassingen afdoende zijn geweest, dan kun je opnieuw een serum-test laten doen. Ik adviseer dat tussen de 5 en 6 maand na de start van je Schildklier-herstelprogramma te doen om te zien of het herstel ook terug te zien is in de bloedwaarden.

Op een hertest na behandeling binnen 6 maanden wordt door het lab een korting van 20% aangeboden. Voorwaarde hiervoor is dat u op het onderzoeksformulier aangeeft dat het om een hertest gaat en het onderzoeksnummer invult.

 Let op de labkosten zijn  10% gestegen per 1 april 2023.

Afdrukken E-mailadres