Protocol praktijk Beter door balans

Geschreven door Tonia Ris. Gepost in Articles

Protocol praktijk Beter door balans

Als leidraad voor dit protocol heb ik de infectiepreventie Covid-19 van mijn brancheorganisatie NIBIG gehanteerd, zie hier ook ook het Triageschema. En zullen zo nodig, als regels veranderen, weer aangepast worden.

Algemeen:

Hygiëne:

Gezondheid:

Beschermende middelen (PBM)

Bij twijfel ….. neem even contact met mij op!

 Triageschema NIBIG en andere samenwerkende Branche- en beroepsorganisaties.Leidraad weer aan de slag covid19

Bijlage 1, Triage cliënt

(Telefonische) Triagevragenlijst

De vragen die ik je ga stellen zijn als volgt:
1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee
2. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
3. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee a. hoesten, kuchen of niezen; b. koorts (38⁰C of hoger); c. kortademigheid.
4. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
5. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee
6. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / Nee

Indien een ‘Ja’ dan niet behandelen of indien mogelijk en noodzakelijk een behandeling op afstand (videobellen) geven.

Indien alles ‘Nee’ dan de volgende vragen stellen om te kijken of behandeld kan worden of een verdere anamnese noodzakelijk is.

7. Heeft u een griepprik gehad? Ja / Nee

8. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee

a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
b. keelpijn; c. onbekende hoofdpijn;
d. onbekende moeheid;
e. onbekende diarree of buikklachten.

Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door behandelaar en in samenspraak met cliënt. Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.

 

Afdrukken