Praktijk voor Orthomoleculaire Natuurgeneeskundige Therapie & Quantum coaching

Hoe werkt het Schildklier systeem?

Je schildklier en homeostase (evenwicht bewaren)

Onze schildklier is een belangrijke hormoonklier. Je schildklier reageert echt op alle homeostatische verstoringen. Homeostase zijn mechanismen die je lichaamstemperatuur, je zuurgraad, het volume van je lichaamsvloeistoffen, je bloeddruk, je hartslag en de concentratie van elementen in je bloed regelen. Het zijn de belangrijkste instrumenten die worden gebruikt om het fysiologische evenwicht te behouden. Best druk dus daar rond je schildklier!

Homeostase Illustratie 311546680BSDe schildklier is onderdeel van een mechanisme

Onze schildklier reageert op deze verstoringen en doet dat niet op eigen houtje. Het homeostatische evenwicht wordt in de gaten gehouden door je hersenstam  Je hersenstam geeft een ‘verstoring’ door aan je limbische systeem, daar bevindt zich je hypothalamus.

De hypothalamus zorgt ervoor dat je lichaam geactiveerd wordt om het homeostatische evenwicht weer te herstellen. Ook wordt er een sensatie aan de verstoring gekoppeld, bijvoorbeeld ‘het voelt koud’ of ‘het voelt dorst’.

Afhankelijk van de verstoring worden één of meerdere regulerende systemen geactiveerd, je schildklier wordt er echter altijd bij betrokken.

 Wat er gebeurd in stappen:

  1. De hypothalamus maakt TRH (thyroïd releasing hormon).
  2. TRH stimuleert de hypofyse tot de aanmaak van TSH (thyroïd stimulating hormon) én tot de aanmaak van prolactine.
  3. TSH stimuleert de schildklier tot de aanmaak van T4 (Thyroxine).
  4. T4 is een niet-actief hormoon. Voor de aanmaak van T4 is tyrosine (de voorloper van dopamine- een aminozuur) en 4 jodiummoleculen nodig.
  5. T4 wordt met behulp van selenium gedejodeerd waarna T3 (trijoodthyronin) ontstaat. T3 is het actieve schildklierhormoon.
  6. Bij onvoldoende aanwezigheid van selenium wordt er geen T3 maar een antagonist (tegenhanger) van T3 geproduceerd, rT3 (reverse T3).
  7. rT3 verlaagt de schildklierfunctie.
  8. T3 kan nadat het z’n functie heeft uitgevoerd met behulp van selenium worden afgebroken naar T2 waardoor het z’n werking verliest.

Testuitslagen beter begrijpen

Schildklierwaarden checken bij vermoeidheid strips

Nu weet je meer over de afkortingen die je te zien krijgt bij een testuitslag en wat deze termen betekenen. Zo snap je ook beter waarom testen op 1 of 2 onderdelen niet genoeg informatie geeft. En kun je dit eventueel met je huisarts bespreken.

Je ziet dat je schildklier veel voedingstoffen voor zijn functie nodig heeft. Dat bij veel homeostatische verstoringen er automatisch ook heel veel schildklierfunctie plaats vind. Besef ook dat doordat de schildklier reageert op al deze verstoringen de uitslagen wisselend kunnen zijn.

 

 

Tags: energietekort,, energie gebrek,, oververmoeiheid,, oplossing overmoeidheid, oorzaak oververmoeidheid, schildklierprobleem, schildklier, overgewicht, uitgeput, concentratieprobleem, zware menstruatie, traagheid, haaruitval

Afdrukken E-mailadres