Praktijk voor Orthomoleculaire Natuurgeneeskundige Therapie & Quantum coaching

Wat is ADH of RI bij supplementengebruik?

Nadere uitleg ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) / RI (Referentie Iname)

Naar aanleiding van het programma ‘Broodje Gezond’ van 14 mei jl. over de zin en onzin van voedingssupplementen is mogelijk onduidelijkheid ontstaan over de betekenis van de referentie inname, zoals vermeld op etiketten van voedingssupplementen, en de veiligheid van het gebruik van vitamines en mineralen in grotere hoeveelheden dan de referentie inname.

Referentie inname

De referentie inname (vroeger Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid of ADH) is een algemene indicatie voor een dagelijkse inname die tekorten moet voorkomen en dus geen richtlijn voor een optimale inname. Een dosering voor het nastreven van een optimale gezondheid kan daarom (vele malen) hoger liggen dan de referentie inname. De EFSA heeft voor een aantal vitamines en mineralen veilige bovengrenzen voor dagelijkse inname vastgesteld, maar veel nutriënten zijn zo veilig dat geen bovengrens voor veilige inname is vast te stellen.
Het volledige overzicht vindt u hier (website supplementinfo.nl).

In het programma werd tevens gesproken over de bijwerkingen van vitamine B6 in hoge doseringen. Deze bijwerkingen (tintelingen en zenuwpijn in handen en voeten) treden uitsluitend op bij gebruik van vitamine B6 als pyridoxine HCl. Van de biologisch actieve vorm van vitamine B6, pyridoxaal-5-fosfaat (P5P), zijn geen ongewenste bijwerkingen bekend.

Alle supplementen die ik adviseer bevatten uitsluitend de P5P vorm.

Bron: Supplementeninfo,  onderdeel van de NPN (branchevereniging voor gezondheidsproducten)

Afdrukken E-mailadres